4.maijs

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 03 Maijs 2019

Andris Līgotnis(1959-1997), Juris Cibulis, Kazimirs Šļakota, deputāti no Balvu rajona, kuri 1990.gada 4.maijā balsoja par neatkarības atjaunošanu.

1989.gads un 1990.gads bija PSRS tautas deputātu, vietējo deputātu padomju un Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanu laiks. Augstākās Padomes vēlēšanu dienā LTF (Latvijas Tautas frontes) štābs Balvos bija atvērts visu diennakti, nāca cilvēki, zvanīja telefons, katram bija ko pavēstīt. Koordinācijas centra vadītājas Baibas Voikas piezīmes: “Balsu skaitīšana: 20.01. Sajūsmas brēcieni aiz loga. Līgotnim urā! Kubulos graujošs panākums, 20.33. pirmās bezdelīgas no Briežuciema, LTF labvēlīgas, Cibuļa kungam it sevišķi…..”. LPSR Augstākās Padomes vēlēšanāsno Balvu rajonā uzvarēja visi LTF atbalstītie kandidāti: Balvu 107. vēlēšanu apgabalā A.Līgotnis, Rugāju 109.vēlēšanu apgabalā J.Cibulis, Viļakas 108.vēlēšanu apgabalā K.Šļakota.

 

Balvu rajona iedzīvotāji aktīvi iesaistījās Augstākās Padomes priekšsēdētāja kandidatūras apspriešanā. Par to, ka A.Gorbunovu vēlās atkārtoti redzēt AP priekšsēdētāja amatā ar 1544 parakstiem apliecināja Balvu rajona iedzīvotāji. ‘Par’ 453 paraksti savākti  no Kubulu pagasta,  169 - Bērzpils, 152 - Ploskenas, 78 - Briežuciema, 50 - Rugājiem. Parakstu lapas nosūtīja AP prezidijam, lai 3.maijā pirmajā sesijā iepazīstinātu deputātus ar Balvu rajona vēlētāju gribu.

21. aprīlī Daugavas stadionu Rīgā piepildīja jaunievēlētie parlamenta un visu lojālo pašvaldību deputāti, vairāk nekā astoņi tūkstoši cilvēku. Gandrīz visi sanākušie parakstīja aicinājumu jaunajai Augstākajai Padomei – balsot par Latvijas neatkarību, tai skaitā arī deputāti no Balvu rajona.

1990.gada 4.maijā 138 deputātiem balsojot ‘par’ pieņēma deklarāciju „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.

A.Līgotņa teiktais laikrakstam “Vaduguns” 1990.gada maijā: „Kad tika lasīti balsošanas rezultāti, troksnis uz ielas kļuva nepanesams, tūkstošbalsīgais koris sāka skaitīt balsis, kas tiek nodotas ‘Par’ A.Gorbunovs spiests lūgt līdzjutējus netraucēt parlamenta darbu, un lūgums tiek izpildīts - aiz logiem iestājās klusums. Skaitīšana turpinās čukstus. Pie 132 ‘par’ iela uzsprāgst. Tautas liktenis izlemts. Tik varenus saucienus “malači, malači...” nav dzirdējusi neviena auditorija Latvijā ne pirms, ne pēc Kristus dzimšanas.” 

Izmantoti Balvu Novada muzeja krājuma materiāli.